Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Peňažná zbierka

Slovenská akadémia vied už v prvých hodinách vojny odsúdila ruskú agresiu na Ukrajine a aktívne pomáha utečencom z Ukrajiny. Niekoľko ukrajinských vedcov a vedkýň už našlo zamestnanie vo vedeckých ústavoch akadémie a SAV sa snaží pomôcť aj členom ich rodín. Pri príležitosti koncertu SAV pre Ukrajinu akadémia založila peňažnú zbierku realizovanú neziskovou organizáciou pri SAV Veda pre lepšiu spoločnosť. Darcovia a darkyne môžu prispieť ľubovoľnou čiastkou na

Číslo účtu

SK84 0200 0000 0045 8236 8451
Účet je otvorený do 31. augusta 2022.