Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Dejiny fenoménu čechoslovakizmu

15. 12. 2022 | videné 837-krát
Výsledkom pokračujúcej medzinárodnej spolupráce HÚ SAV s Ústavom pro soudobé dějiny (ÚSD) AV ČR bola príprava publikácie o dejinách čechoslovakizmu pre anglické vydavateľstvo Routledge v rámci série Histories of Central and Eastern Europe. Práce prebiehali v rámci riešenia viacerých projektov oboch partnerských organizácií, týkajúcich sa danej problematiky. Kniha vyšla na jeseň v roku 2021 ako výrazne prepracovaná a doplnená verzia publikácie, ktorú v roku 2019 vydalo české vydavateľstvo Lidové noviny. Práca po prvý raz predstavuje medzinárodnému publiku prehľadné dejiny fenoménu čechoslovakizmu od polovice 19. storočia po koniec 20. storočia v širšom kontexte dejín nacionalizmu a intelektuálnych dejín. Na knihe spolupracovali vedci z HÚ SAV, Ústavu politických vied SAV, Univerzity Komenského, ÚSD AV ČR, Masarykovho ústavu AV ČR, Filozofického ústavu AV ČR, Univerzity Karlovej a University of Oslo. Publikácia má potenciál stať sa štandardnou prácou k tejto problematike vývoja nacionalizmu v strednej a východnej Európe. Jej editori ju v apríli 2022 predstavia v rámci kongresu British Association for Soviet, Slavonic and East European Studies na University of Cambridge.
 
Historický ústav SAV
Riešitelia: Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart
 
  • HUDEK, Adam – KOPEČEK, Michal – MERVART, Jan. Czechoslovakism. Abingdon; New York: Routledge, 2022. 490 s.