Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Ako ľudia v rôznych krajinách percipujú vhodnosť reakcií na porušovanie sociálnych noriem?

15. 12. 2022 | videné 856-krát
V rámci medzinárodnej siete výskumníkov s názvom International study of meta-norms, ktorú koordinuje Stockholm University vo Švédsku, bol realizovaný kross-kulturálny výskum percepcie toho, aké vhodné odpovede možno použiť pri reakcii na porušovanie sociálnych noriem. Zistenia štúdie v 57 krajinách poukázali na kultúrne univerzálnosti aj kultúrne variácie. Bol identifikovaný univerzálny negatívny vzťah medzi hodnotením primeranosti porušenia noriem a primeranosťou hodnotenia odpovedí vo forme konfrontácie, sociálnej ostrakizácie a ohovárania. Rozdiely sa našli v rámci rôznych sankcií. V krajinách, v ktorých je použitie fyzickej konfrontácie a sociálneho ostrakizmu hodnotené ako menej vhodné, je za vhodnejšie považované ohováranie. Preferencia rôznych reakcií súvisela aj so socio-ekonomicko-psychologickými charakteristikami krajín, napr. fyzická agresivita bola percipovaná ako vhodnejšia v krajinách s nižšími príjmami, nízkou rodovou rovnosťou, vyššou prítomnosťou infekčných chorôb, atď.
 
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav experimentálnej psychológie
Riešitelia: Kimmo Eriksson, Pontus Strimling, Peter Halama, Paul van Lange
 
  • ERIKSSON, Kimmo - STRIMLING, Pontus - ... - HALAMA, Peter ... - VAN LANGE., Paul. Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies. In Nature Communications, 2021, vol. 12, no. 1, p. 1-11. (2020: 14.919 - IF, Q1 - JCR, 5.559 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2041-1723