Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Čo prezradí genetická analýza o patogénoch borovíc

15. 12. 2022 | videné 568-krát
Dothistroma septosporum je primárny patogén červenej sypavky borovíc, celosvetovo najvýznamnejšieho listového ochorenia borovíc. Výsledky genetickej diverzity a populačnej štruktúry slovenských populácií patogéna indikujú, že na Slovensku je dlhodobo sa vyskytujúcim patogénom s existujúcim nepohlavným aj pohlavným spôsobom reprodukcie, šíriaci sa prirodzene aj umelo. Genetická analýza a modelovanie historických a evolučných scenárov odhalili, že populácia huby D. septosporum v severovýchodnej Európe je predkom všetkých ostatných európskych populácií a tiež severoamerickej populácie.
Diplodia sapinea je kozmopolitný endofyt a oportunistický patogén ihličnatých druhov v Európe už najmenej 200 rokov, ale jej výskyt v posledných desaťročiach vzrástol. V práci sme študovali genetickú štruktúru európskej a západoázijskej populácie D. sapinea z 15 krajín. Slovensko v štúdii reprezentovalo 92 izolátov huby z 11 lokalít a sedem druhov borovíc. Pre populácie bola charakteristická vysoká uniformita a nízka genetická vzdialenosť medzi nimi. Väčšina slovenských izolátov patrila do skupiny, ktorá dominovala v európskej populácii.
Výsledky analýz genetickej štruktúry patogénov ponúkajú pohľad na spôsob a smer ich rozširovania sa, rozsah variability, ktorá môže súvisieť s ich virulenciou aj vývinovým potenciálom ako napríklad schopnosťou adaptovať sa na meniace sa podmienky prostredia.
Tieto poznatky sú využiteľné pre vyvinutie vhodnej stratégie manažmentu a ochrany porastov, využijú sa pri stanovení intenzity rizika poškodenia hostiteľa.
 
Ústav ekológie lesa SAV
Riešitelia: Zuzana Jánošíková, Katarína Adamčíková, Emília Ondrušková
Projekty: APVV SK-FR-2017-0025, COST FP1102 DIAROD, VEGA 2/0077/18
 
  • JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana – DUTECH, Cyril – ONDRUŠKOVÁ, Emília – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – MULLETT, Martin. Population structure and genetic diversity of Dothistroma septosporum in Slovakia. In European Journal of Plant Pathology, 2021, vol. 16, iss. 4, p. 771-787. (2020: 1.907 - IF, Q2 - JCR, 0.614 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0929-1873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10658-021-02266-z
  • MULLETT, Martin S. – DRENKHAN, Rein – ADAMSON, Kalev – BOROŃ, Piotr – LENART-BOROŃ, Anna – BARNES, Irene – TOMŠOVSKÝ, Michal – JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – ONDRUŠKOVÁ, Emília – QUELOZ, Valentin – PIŠKUR, Barbara – MUSOLIN, Dmitry L. – DAVYDENKO, Kateryna – GEORGIEVA, Margarita – SCHMITZ, Sophie – KAČERGIUS, Audrius – GHELARDINI, Luisa – ORLOVIĆ, Jelena Kranjec – MÜLLER, Martin – OSKAY, Funda – HAUPTMAN, Tine – HALÁSZ, Ágnes – MARKOVSKAJA, Svetlana – SOLHEIM, Halvor – VUORINEN, Martti – HEINZELMANN, Renate – HAMELIN, Richard C. – KONEČNÝ, A. Worldwide genetic structure elucidates the Eurasian origin and invasion pathways of Dothistroma septosporum, causal agent of Dothistroma needle blight. In Journal of Fungi, 2021, vol. 7, iss. 2, art. no. 111. (2020: 5.816 - IF, Q1 - JCR, 1.702 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2309-608X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jof7020111
  • ADAMSON, Kalev – LAAS, Marili – BLUMENSTEIN, Kathrin – BUSSKAMP, Johanna –LANGER, Gitta J. – KLAVINA, Darta – KAUR, Anu – MAATEN, Tiit – MULLETT, Martin S. – MÜLLER, Michael M. – ONDRUŠKOVÁ, Emília – PADARI, Allar – PILT, Enn – RIIT, Taavi – SOLHEIM, Halvor – SOONVALD, Liina – TEDERSOO, L. – TERHONEN, Eeva – DRENKHAN, Rein. Highly clonal structure and abundance of one haplotype characterise the Diplodia sapinea populations in Europe and Western Asia. In Journal of Fungi, 2021, vol. 7, iss. 8, art. no. 634. (2020: 5.816 - IF, Q1 - JCR, 1.702 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2309-608X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jof7080634