Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe

15. 12. 2022 | videné 753-krát
Projekt rieši bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe. Do systému simulátora letiskovej veže a riadenia bol navrhnutý, vypracovaný a implementovaný blok na hlasovú verifikáciu osôb pri rádiovej komunikácii medzi pilotmi lietadiel na letisku a vežou. Pre projekt SATIE bol vyvinutý nový modul rozpoznávania hovoriaceho založený na hlbokom učení. Pre účely projektu bol vytvorená databáza reči pod stresom “StressDat” hraná profesionálnymi hercami, ktorá obsahuje viac ako 10 000 viet nahovorených profesionálnymi hercami v troch rôznych úrovniach stresu. Bol navrhnutý, vypracovaný a implementovaný nový systém pre identifikáciu stresu v hlase založený na hlbokom učení a predikcii úrovne emočnej aktivácie a úrovne príjemnosti emócie. Na natrénovanie modelov bola použitá vytvorená databáza “StressDat”.
 
Ústav informatiky SAV
Riešitelia: Kolektív riešiteľov, z ÚI SAV Rusko, M., Trnka, M., Darjaa, S., Guoth, I., Sabo, R., Ritomský, M.
Projekty: Horizon 2020, grant agreement ID: 832969, Výzva H2020-SU-INFRA-2018
 
 
  • TRNKA, Marián - DARJAA, Sakhia - RITOMSKÝ, Marian - SABO, Róbert - RUSKO, Milan - SCHAPER, Meilin - STELKENS-KOBSCH, Tim. Mapping discrete emotions in the dimensional space: an acoustic approach. In Electronics, 2021, vol. 10, no. 23, art. no. 2950. (2020: 2.397 - IF, Q3 - JCR, 0.360 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2079-9292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/electronics10232950
  • SABO, Róbert – BEŇUŠ, Štefan – TRNKA, Marian – RITOMSKÝ, Mario – RUSKO, Milan – SCHAPER, Meilin – SZABO, Jakub. StressDat – Database of Speech under Stress in Slovak. Journal of Linguistics (Scientific Journal for the Theory of Languages), 2021, vol. 72, No 2, pp. 579-590, (Q3 - SJR, 2019 - Scopus) ISSN 0021-5597 (print ver.), ISSN 1338-4287 (online ver.) DOI 10.2478/jazcas-2021-0030
  • TRNKA, Marián - DARJAA, Sakhia - RUSKO, Milan - SCHAPER, Meilin - STELKENS-KOBSCH, Tim. Speaker authorization for air traffic control security. In Lecture Notes in Computer Science : Speech and Computer. - Heidelberg : Springer, 2021, vol. 12997, p. 716-726. (2020: 0.249 - SJR, Q3 - SJR). ISBN 978-3-030-87801-6. ISSN 0302-9743. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87802-3_64
  • SCHAPER, Meilin - GLUCHSHENKO, Olga - MUTH, Kathleen - TYBURZY, Lukas - TRNKA, Marián - RUSKO, Milan. The traffic management intrusion and compliance system as security situation assessment system at an air traffic controller's working position. In Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference : ESREL 2021. - Singapore : Research Publishing, 2021, p. 2825-2831. ISBN 978-981-18-2016-8. (ESREL 2021 : 31st European Safety and Reliability Conference)