Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Biopreparát z Exiguobacterium undae – spoločný patent troch pracovísk SAV

15. 12. 2022 | videné 733-krát
Patent s názvom „Biopreparát z Exiguobacterium undae“ (č. 288915) je výsledkom transdisciplinárnej spolupráce, pričom sa realizoval na pôde troch pracovísk Slovenskej akadémie vied z 2. a 3. oddelenia vied (Chemický ústav SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV, Ústav hudobnej vedy SAV) a jedného vysokoškolského pracoviska (Technická univerzita vo Zvolene). Za Ústav hudobnej vedy SAV na patente spolupracoval pracovník Technického laboratória (Ing. Štefan Nagy, ArtD.) a bývalý pracovník ústavu z Oddelenia systematickej hudobnej vedy (Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.). Biopreparát má dobré degradujúce účinky na glej a glejové lepidlá a je vhodný napríklad aj na použitie pri reštaurátorských prácach drevených organových píšťal.
 
Ústav hudobnej vedy SAV, Chemický ústav SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV
Riešitelia: Štefan Nagy, Andrej Šatura a ďalší