Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Séria výskumov spoločnosti počas pandémie: Ako sa máte, Slovensko?

15. 12. 2022 | videné 675-krát
Sociologický ústav SAV aj v roku 2021 pokračoval v spolupráci na kontinuálnom výskume spoločnosti v čase pandémie „Ako sa máte, Slovensko?“ Partnermi tejto spolupráce boli Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, komunikačná agentúra Seesame a prieskumná spoločnosť MNFORCE. Viacerí pracovníci ústavu participovali na tvorbe dotazníka a spolupracovali na vydaní 22 tlačových správ zo šiestich vĺn výskumu realizovaných v roku 2021, ktoré sú dostupné na www stránke ústavu. Zistenia z tejto série výskumov zaznamenali značný ohlas v médiách a prispeli k zviditeľneniu ústavu ako centra spoločenskovednej expertízy vo vzťahu k pandémii. Dátové súbory z týchto výskumov sú postupne sprístupňované v Slovenskom archíve sociálnych dát.
 
Na základe poznatkov získaných v sérii týchto výskumov poskytli viacerí pracovníci SÚ SAV konzultácie a expertízy:
Otázkami vloženými do októbrovej a decembrovej vlny Jana Lindbloom aj kvantitatívnymi dátami poukázala na platnosť téz, ktoré prízvukovala ohľadom sociálnych, interpretatívnych a situačných aspektov očkovania a dodržiavania protiepidemických opatrení. Výsledky boli použité pri diskusiách iniciatívy Veda pomáha, pri odborných konzultáciách pre Vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR a pri vysvetľovaní sociálnych súvislostí pandémie pre verejnosť v médiách.
 
Miloslav Bahna participoval ako expert na aktivitách pracovnej skupiny Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, kde na základe zistení z viacerých vĺn výskumu Ako sa máte, Slovensko? prezentoval odporúčania týkajúce sa protiepidemických opatrení.
Robert Klobucký pomáhal konzultáciami pri nastavení výskumu o efektivite očkovacej lotérie Útvaru hodnota za peniaze (Ministerstvo financií SR).
 
Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Riešitelia: Miloslav Bahna, Róbert Klobucký, Jana Lindbloom a kolektívy riešiteľských ústavov