Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

O hlbokom vplyve Heglovej filozofie na 19. storočie

14. 12. 2022 | videné 307-krát
Vedecká monografia Jona Stewarta o Heglovom hlbokom vplyve na 19. storočie odhaľuje, čím toto storočie prispelo k širším dejinám filozofie. Ukazuje, ako sa Heglove pojmy odcudzenia a uznania stali ústrednými motívmi myslenia tejto doby a ako sa preniesli aj do iných oblastí, ako náboženstvo, politika, literatúra a dráma. Tým vznikol bohatý kultúrny fenomén, ktorý možno nazvať „Heglovo storočie“. Publikácia získala ocenenie PROSE Award Winner za najlepšiu filozofickú knihu roku 2021. Ocenenie udeľuje Asociácia amerických vydavateľov (AAP).
 
Filozofický ústav SAV
Riešiteľ: Jon Stewart
Projekt: VEGA 2/0025/20
 
  • STEWART, Jon. Hegel's Century: alienation and recognition in a time of revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. xi + 338 p.