Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Duchovný odkaz sv. Alžbety Uhorskej v stredoeurópskych obrazoch

11. 12. 2022 | videné 221-krát
Kniha je výsledkom dlhoročného výskumu stredoeurópskych obrazov, v ktorých sa odráža jedinečná duchovná cesta sv. Alžbety Uhorskej, napájaná z rôznych zdrojov, vrátane spontánnej inšpirácie. Náboženskí lídri, ktorí si tieto obrazy objednávali, porozumeli nesmiernemu potenciálu spojenému s charitatívnou činnosťou svätice. Propagáciu tohto žiarivého príkladu vzornej kresťanky využívali na rôzne účely, od pestovania spomienky a kultu cez lokálnu politiku až po križiacku propagandu a boj proti kacírstvu. Kniha mapuje komplexné dianie v intervale medzi nadčasovými pravdami a jedinečnými historickými situáciami, takže obrazy predstavuje ako svedectvo o túžbach a potrebách vodcov a príslušníkov rôznych komunít – od Rádu nemeckých rytierov v Marburgu cez kláštorné spoločenstvá v Českom Krumlove až po obyvateľov stredovekých Košíc, ktoré boli jedným z najvýznamnejších európskych centier jej kultu. Obrazy chápe nielen ako propagáciu duchovných ideálov a hodnôt, ale aj ako odraz politických a vojenských zápasov, či dokonca čisto materiálnych záujmov.
 
Centrum vied o umení SAV
Riešiteľ: Ivan Gerát Projekt: VEGA 2/0075/19 
 
  • GERÁT, Ivan. Iconology of Charity: Medieval Legends of Saint Elizabeth in Central Europe. Leuven – Paris – Bristol: Peeters, 2020. 218 s. Art&Religion, 9. ISBN 978-90-429-4171-7.