Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou

11. 12. 2022 | videné 123-krát
Projekt CBC01030, financovaný prostredníctvom NFM a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR, poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou bol Centrom spoločenských a psychologických vied SAV riešený v termíne 27. mája 2016 – 30. Apríla 2017. Ide o projekt riešený v spolupráci s partnerskými organizáciami (ústav cezhraničnej spolupráce v Užhorode, administratíva kraja Finmark, Nórsko, ISD Slovensko, VÚC Košice a medzinárodný inštitút transhraničnej analýzy a manažmentu v Užhorode). Riešiteľský kolektív na základe štúdia foriem a metód cezhraničnej spolupráce medzi prihraničnými teritóriami Nórska a Ruska, jej organizovania v rámci krajín barentsovho regiónu, ale aj skúseností z vývoja transhraničných vzťahov východného slovenska a zakarpatskej oblasti Ukrajiny pripravil teoretické a metodické podklady, ktoré umožnili implementovanie a aplikovanie pozitívnych stránok kooperácie smerujúce k jej optimalizácii v našich podmienkach. V tomto zmysle boli tlačou aj elektronicky vydané v podobe štúdií časti expertíz jednotlivých riešiteľov, vo forme príspevkov ich vystúpenia na medzinárodnej konferencii, publikácia zovšeobecňujúca výsledky realizácie projektu, ako aj rady a odporúčania pre decíznu sféru i účastníkov spolupráce.
 
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Riešitelia: Marian Gajdoš, Richard Filčák, Anna Kalistová, Stanislav Konečný, Alexander Mušinka, Eduard Nežinský, Zlatica Sáposová, Ivana Studená 
 
  • Gajdoš, M. – Ustych, S. Et Al. The Study Of The Experiences Of The Norwegian-Russian And Slovak-Ukrainian Cross-Border Cooperation: Analyses Carried Out By The Expert Team Of Project Cbc01030 [Elektronický Zdroj]. Košice : Centre Of Social And Psychological Sciences Of The Slovak Academy Of Sciences, 2017. 1 Cd-Rom. (vyšlo v slovenčine a v ukrajinčine.)
  • Gajdoš, M. – Ustyč, S. – Benchak, O. – Bilak, O. – Filčák, R. – Fordal, L. G. – Kalistová, A. – Konečný, S. – Mazur, S. – Mirošnikov, D. – Mušinka, A. – Nežinský, E. – Prykhodko, V. – Piasecka-Ustyč, S. – Rafaelsen, R. G. – Sáposová, Z. – Studená, I. From Analyses To Interventions: Innovative Approach To Fostering Cross-Border Cooperation Between Slovakia And Ukraine : Summary Of Expert Analyses Carried Out By The Expert Team Of Project Cbc01030. Košice : Centre Of Social And Psychological Sciences Of The Slovak Academy Of Sciences, 2017. 57 S. ISBN 978- 80-9726936-0-2 (vyšlo v slovenčine a v ukrajinčine.).
  • Gajdoš, M. – Ustyč, S. – Konečný, S. – Sáposová, Z. – Filčák, R. – Studená, I. Recommendations And Proposals. Košice: Centre Of Social And Psychological Sciences Of The Slovak Academy Of Sciences, 2017. 11 P. (vyšlo v slovenčine a v ukrajinčine.)