Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Politická orientácia občanov výrazne súvisí s ich mierou religiozity: čím religióznejší, tým pravicovejší a konzervatívnejší

4. 12. 2022 | videné 213-krát
V medzikultúrnej štúdii skúmajúcej mieru súvislosti religióznosti s ideologickou politickou orientáciou (pravicová-ľavicová, konzervatívna-liberálna) v 16 krajinách na piatich kontinentoch sa ukázalo, že vysoká miera religiozity sa konzistentne viaže na pravicovú a konzervatívnu ideologickú preferenciu. Tento vzťah platí bez ohľadu na druh náboženstva a demografické parametre (pohlavie, vek, príjem, vzdelanie). Pokiaľ sa vo výskumnej vzorke zohľadnila štruktúra základných osobných hodnôt (vo vzťahu k politickej orientácii), zvýraznil sa rozdiel medzi krajinami, ktorých verejná sféra je sekulárna (Austrália, Brazília, Čile, Nemecko, Grécko, Fínsko, Izrael, Japonsko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a USA), a krajinami, v ktorých hrá religiozita prominentnú rolu vo verejnej sfére. V takýchto krajinách, medzi ktoré okrem Španielska, Poľska, Grécka, Talianska a Turecka patrí aj Slovensko, je efekt religiozity vo vzťahu k politickej orientácii masívny.
 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Riešiteľ: Gabriel Bianchi
 
  • CAPRARA, G. V. – VECCHIONE, M. – SCHWARTZ, S. H. – SCHOEN, H. – BAIN, P. – SILVESTER, J. – CIECIUCH, J. – PAVLOPOULOS, V. – BIANCHI, G. – KIRMANOGLU, H. – BASLEVENT, C. – MAMALI, C. – MANZI, J. – KATAYAMA, M. – POSNOVA, T. – TABERNERO, C. – TORRES, C. – VERKASALO, M. – LÖNNQVIST, J. E. – VONDRÁKOVÁ, E. – CAPRARA, M. G. The Contribution of Religiosity to Ideology: empirical Evidences From Five Continents. In Cross-Cultural Research, 2018, vol. 52, no. 5, p. 524-541. (0.975 - IF2017). ISSN 1069-3971.