Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Hľadanie stratenej autentickosti folklóru v modernej spoločnosti

30. 11. 2022 | videné 243-krát
Autor na základe dlhodobého terénneho výskumu na Slovensku ukazuje, aké dilemy riešia tí, ktorí sa snažia o zachovanie a reprodukovanie autentického folklóru a tradičnej ľudovej kultúry. Skúma procesy, prostredníctvom ktorých sa autentický folklór identifikuje, stvárňuje, rekonštruuje a oživuje. Vo svojej knihe kombinuje etnografickú a sociologickú analýzu, filozofickú reflexiu a rozprávanie príbehu vlastnej skúsenosti v slovenskom folklórnom súbore, aby interpretoval ašpirácie a ťažkosti nadšencov ľudového tanca a ľudovej hudby, ktorí si postupne uvedomujú ako náročné, či až nemožné je dosiahnuť autentickosť. Osvetľuje otázky špecializovaného predstavenia a širokej participácie, nejasného miesta folklóru vo verejnej sfére a snahy hľadať autentickosť v neautentickom, t. j. modernom svete. Kniha vyšla paralelne v anglickom vydaní (The paradox of authenticity. Folklore Performance in Post-Communist Slovakia. University of Wisconsin Press, 2018).
 
Sociologický ústav SAV
Riešiteľ: Joseph Grim Feinberg
 
  • FEINBERG, J. G.: Vrátiť folklór ľuďom. Bratislava : Sociologický ústav SAV, Akamedia, 2018. 270 s. ISBN 978-80-89897-05-6.