Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Svetové náboženstvá vo filozofii Hegela

30. 11. 2022 | videné 100-krát
V Prednáškach o filozofii náboženstva sa Hegel venuje náboženstvám sveta v časti „určité náboženstvo“. Tejto časti jeho diela sa tradične venovala malá pozornosť, pretože bádatelia zápasili s tým, aký je jej filozofický význam. V monografii sa argumentuje, že Hegelove komplexné analýzy svetových náboženstiev zohrávajú kľúčovú úlohu v jeho argumentácii v prospech toho, čo považuje za pravdu kresťanstva. Hegel vychádza z toho, že rôzne koncepcie bohov vo svetových náboženstvách sú odrazom jednotlivých národov v určitých dejinných epochách. Tieto koncepcie sa môžu na prvý pohľad javiť ako náhodné a chaotické, ale podľa Hegela v nich možno rozpoznať určitú logiku. Heglov výklad presahuje hranice filozofie náboženstva a je zároveň teóriou mytológie, históriou a filozofickou antropológiou.
 
Filozofický ústav SAV
Riešiteľ: Jon Stewart
 
  • STEWART, J. Hegel's Interpretation of the Religions of the World: The Logic of the Gods. Oxford : Oxford University Press, 2018.