Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Nové interpretácie reformného obdobia roku 1968

30. 11. 2022 | videné 121-krát
V rámci zvýšeného záujmu o „osmičkové výročia“ sa vedecký záujem Historického ústavu SAV obrátil k udalostiam a osobnostiam roku 1968 v Československu. Základnou snahou bolo priniesť nové poznatky a pohľady na známe postavy a procesy „československej jari“, odstrániť existujúce mýty a legendy, ako aj ukázať, že v niektorých prípadoch sa slovenský kontext líšil od toho českého, resp. celoštátneho. Významným príkladom je vnímanie tzv. Šikovej reformy, ako vo svojej práci Šikova ekonomická reforma a Slovensko ukazuje Miroslav Londák. Kľúčovým vedeckým výsledkom v tejto oblasti je zatiaľ najrozsiahlejšia a najpodrobnejšia biografia Alexandra Dubčeka. Na jej príprave sa podieľali dve desiatky renomovaných slovenských a českých historikov. Kolektívna monografia prináša unikátny pohľad na kľúčovú postavu reformného procesu a celosvetovo najznámejšieho politika svojej doby. Kniha prináša množstvo nových, doteraz neznámych faktov z Dubčekovho súkromného života, jeho politického pôsobenia. V súlade s najnovšími trendmi historického výskumu autori postavili svoje texty predovšetkým na vysvetľovaní a objasňovaní dôvodov Dubčekovho konania v kontexte globálneho historického vývoja. V roku 2019 vyjde anglický preklad tejto kolektívnej monografie.
 
Historický ústav SAV
Riešitelia: Miroslav Londák, Slavomír Michálek
 
  • LONDÁK, M. Šikova ekonomická reforma a Slovensko. Bratislava : VEDA, 2018. 224 s. ISBN 978-80- 224-1687-0.
  • LONDÁK, M. – MICHÁLEK, S. a kol. Dubček. Bratislava : VEDA, 2018. 532 s. ISBN 978-80-224-1651-1.