Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Max Reinhardt a Bratislava

15. 11. 2022 | videné 107-krát
Medzinárodná nemecko-slovenská publikácia o mladých rokoch svetoznámeho divadelného režiséra Maxa Reinhardta (1873 — 1943), ktorého predkovia pochádzajú zo židovskej komunity v Stupave a ktorý sa viackrát v živote vracal do Bratislavy: ako herec v ARÉNE, ako účastník súdnych rozvodových sporov, aj ako žiadateľ o československé občianstvo, keď začal byť v Nemecku rasovo prenasledovaný. Publikácia zároveň odkrýva divadelný život v Bratislave na sklonku 19. storočia. Okrem slovenských autorov do knihy prispeli aj významné vedecké osobnosti, skúmajúce odkaz Maxa Reinhardta z Rakúska (Edda Fuhrich), Nemecka (Dagmar Saval Wünsche) a z Francúzska (Marielle Silhouette).
 
Centrum vied o umení SAV
Riešitelia: Miloš Mistrík a kolektív
Projekty: APVV-15-0764, VEGA č. 2/0040/18
 
  • MISTRÍK, Miloš (ed.). Max Reinhardt a Bratislava / Max Reinhardt und Pressburg. Wien — Bratislava: Theatermuseum — Veda, 2019. 256 s. ISBN 978-3-99020-193-0.