Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Intelektuálny kontext Kierkegaardovho myslenia

15. 11. 2022 | videné 110-krát
Kolektívna monografia je výsledkom synergie práce dvoch vedeckých pracovníkov Filozofického ústavu SAV — jej zostavovateľa P. Šajdu a J. Stewarta, ktorý je tvorcom jej hlavnej metodologickej línie. Autori jednotlivých kapitol sa inšpirovali Stewartom v tom, že korigujú interpretácie pristupujúce ku Kierkegaardovým dielam a dielam mysliteľov, ktorí z neho vychádzajú, bez zohľadnenia sporov a trendov, v ktorých sú tieto diela zakorenené. Niektorí autori skúmajú špecifické problémy, akademické debaty a kultúrne krízy, s ktorými sa Kierkegaard a jeho súčastníci vyrovnávali. Ďalší objasňujú zrejmý i latentný vplyv Kierkegaarda na neskorších mysliteľov, pričom identifikujú momenty kontinuity i diskontinuity v modernej filozofii. Iní zase využívajú reflexiu kontextu Kierkegaardovho myslenia ako odrazový mostík pre vlastný filozofický projekt. Celkovo kniha ukazuje, ako intelektuálny kontext, v ktorom Kierkegaardovo myslenie vzniklo, obsahoval zárodky intelektuálnej dynamiky rozvíjajúcej sa modernity. Kniha vznikla pri príležitosti ukončenia interdisciplinárneho projektu Kierkegaard Research. Sources, Reception and Resources (2007 — 2018), na ktorom sa zúčastnilo viac ako 200 expertov z 50 krajín. Autori kolektívnej monografie patrili k hlavným účastníkom tohto projektu a pochádzajú z Argentíny, Dánska, Maďarska, Nemecka, Nórska, Slovenska a USA. Kniha vyšla v USA.
 
Filozofický ústav SAV
Riešitelia: Peter Šajda, Lee C. Barrett
Projekt: VEGA č. 2/0110/18
 
  • ŠAJDA, Peter — BARRETT, Lee C. (eds). Kierkegaard in Context. Essays in Honor of Jon Stewart. Macon, GA: Mercer University Press 2019, 238 s. ISBN 10: 0881467235, ISBN-13: 978-0881467239.