Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Zadajte minimálne 3 znaky.
Na oblohe je v činnosti meteorický roj Lyríd
19. 4. 2024 | videné 165-krát
Zima v Tatrách sa skončila predčasne
12. 4. 2024 | videné 189-krát
Na oblohe môžeme pozorovať dve jasné kométy
23. 2. 2024 | videné 237-krát
Vychádza ďalší diel monografie Flóra Slovenska
21. 2. 2024 | videné 237-krát
Dnes je medzinárodný deň mokradí
2. 2. 2024 | videné 213-krát
Čitateľské zručnosti v rannom detstve
29. 12. 2023 | videné 250-krát
Supravodivý kábel pre jednosmerný prúd
27. 12. 2023 | videné 199-krát
Začiatok  Späť
2
11
Ďalej  Koniec