Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Model lebky (vľavo) a identifikácia kostí z fotogrametrického obrázku fosílneho nálezu Coelostega prothales (vpravo)

Moderné zobrazovacie metódy odhaľujú našich dávnych predkov

22. 12. 2023 | videné 190-krát

V roku 2023 sa výskum v oddelení optoelektronických meracích metód Ústavu merania SAV, v.v.i. (ÚM SAV, v. v. i. ) orientoval na rozvoj a aplikáciu digitálnych zobrazovacích metód. V spolupráci biológov a fyzikov sa podarilo dosiahnuť významné výsledky aplikovaním pokročilých digitálnych metód zobrazovania na analýzu paleontologického nálezu jedného z najbazálnejších plazov. Vedcom SAV sa podarilo vytvoriť unikátny virtuálny model lebky.

Výsledok vznikol z dlhoročnej intenzívnej spolupráce dr. Miroslava Haina z ÚM SAV, v. v. i. a profesora Jozefa Klembaru z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

„V práci publikovanej v renomovanom časopise PLOS ONE sme podrobne opísali jediný známy exemplár raného eureptila Coelostegus prothales z vrchného karbónu Českej republiky. Využitím fotogrametrického skenovania a virtuálneho 3D zobrazenia lebky sme získali nové a detailné informácie o štruktúre jednotlivých kostí lebky a dolnej čeľuste, čo umožnilo vytvorenie kompletného virtuálneho modelu lebky. Pre vyhodnotenie príbuznosti druhu Coelostegus prothales bol tento taxón zakódovaný prostredníctvom dvoch nedávno zverejnených súborov morfologických znakov,“ približuje výskum Miroslav Hain z ÚM SAV, v. v. i.

Ako ďalej tvrdí, parsimónia a bayesovské analýzy však neumožnili vytvoriť pevné závery o fylogenetickom postavení Coelostegusa.

„Získané poznatky o anatomickej štruktúre jedného z najbazálnejších plazov predstavujú významný vedecký prínos pre pochopenie vývoja najrannejších amniotov, s dôležitými implikáciami pre pochopenie prechodu života z vodného prostredia na súš,“ dodal Miroslav Hain.

 

Ilustračný obrázok: Jozef Klembara, Miroslav Hain