Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ilustračné foto

Čitateľské zručnosti v rannom detstve

29. 12. 2023 | videné 104-krát

Výskumy ukazujú, že rodič by mal začať dieťaťu čítať hneď od narodenia. Frekvencia spoločného čítania vo veku šiestich mesiacov dieťaťa predikuje množstvo používaných slov dieťaťom v dvanástich mesiacoch, no a v predškolskom období už spoločné čítanie súvisí s gramatikou či porozumením čítanému textu. Štúdie ukazujú, že tieto deti v mladšom školskom veku radšej čítajú a majú lepšie výsledky v testoch čítania.  Nová kniha "Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education" editovaná Kamilou Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. prináša dôležité poznatky o rozvoji kľúčových zručností ranej gramotnosti u detí predškolského veku.

„Kniha poukazuje na kľúčovú úlohu vzdelávacieho prostredia a interakcií medzi dospelým a dieťaťom pri spoločnom čítaní pri budovaní základov gramotnosti. Zameriava sa najmä na význam kvalitného spoločného čítania, používania metakognitívneho jazyka a explicitného vyučovania čitateľských stratégií. Ukazuje rozdiely vo výsledkoch gramotnosti medzi deťmi vzdelávanými podľa starého a inovovaného predškolského kurikula na Slovensku,“ uviedla Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i..

Deti, ktoré mali väčšiu expozíciu rôznym textovým materiálom a praktikám spoločného čítania, teda tie, ktoré boli vzdelávané podľa inovovaného predškolského kurikula, vytvárali kvalitnejšie naratívne príbehy.

„Kvalita týchto príbehov súvisela s ich metakognitívnym myslením – teda schopnosťou reflektovať vlastné myslenie a porozumenie – a tiež s porozumením čítaného textu. Uvedená publikácia poskytuje cenné poznatky pre rodičov, učiteľov aj tvorcov vzdelávacej politiky o tom, ako efektívne budovať základy gramotnosti v ranom detstve,“ dodala Kamila Urban.

 

Ilustračné foto: Jonathan Borba/Unsplash