Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ilustračné foto

Funkčné potraviny vyrobené s pomocou prospešných baktérií

28. 12. 2023 | videné 278-krát

Funkčné potraviny sa v uplynulých rokoch stávajú predmetom výskumu vedcov po celom svete. Vďaka ich priaznivým účinkom na ľudský organizmus sú stále viac vyhľadávané, no mnohé sú zatiaľ neprebádané. Výskumníci a výskumníčky z Centra Biovied SAV, v.v.i. selektovali a charakterizovali bakteriálne kmene z ovčieho mlieka a z ovčích hrudkových syrov s prospešnými vlastnosťami a preukázanou antimikrobiálnou aktivitou.

“Selektované kmene produkujú bakteriocíny, naturálne bioaktívne látky s antimikrobálnym účinkom, čo znamená, že majú charakter postbiotík so širokým využitím vo výžive ľudí a zvierat. Kmeň izolovaný z ovčieho hrudkového syra (Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 produkujúci plantaricín a enzým beta-galaktozidáza), ktorý bol použitý na výrobu mliečneho nápoja na báze kozieho mlieka s priaznivými senzorickými vlastnosťami, má potenciál presadiť sa na trhu s funkčnými potravinami,” uviedla Andrea Lauková z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra Biovied SAV, v.v.i.

Výskumný tím tiež preukázal, že bakteriocíny podávané experimentálnym zvieratám sú schopné zlepšiť nielen črevnú mikrobiotu a zdravie zvierat, ale aj nutričnú kvalitu mäsa.

“Napríklad podávanie Enterocínu (EntM) (bakteriocínu produkovaného kmeňom Enterococcus faecium AL41=CCM8558 - environmentálny kmeň) králikom výrazne zlepšilo ich rastové parametre a nutričnú kvalitu mäsa, a to najmä prostredníctvom zvýšenia obsahu esenciálnych aminokyselín a mastných kyselín v mäse. Taktiež sme študovali bakteriocínový potenciál kmeňa Enterococcus moraviensis EM1-1Nik z ústnej sliznice Slovenského teplokrvníka pre jeho aplikačné využitie v chove koní,” dodala vedkyňa.

Za uvedené riešenie získal výskumný tím patent PP50021-2022.

Ilustračné foto: Frank Luca/Unsplash