Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Jeden z výsledkov výpočtov je na obrázku zobrazujúcom rozloženie magnetického poľa v časti prierezu kábla

Supravodivý kábel pre jednosmerný prúd

27. 12. 2023 | videné 93-krát

Vedci z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., sa v roku 2023 podieľali na vývoji supravodivého kábla pre prenos elektrickej energie jednosmerným prúdom. V rámci medzinárodného projektu SCARLET hľadali riešenie, ktoré sa dá výhodne použiť u farmy veterných turbínkde možno priamo získať elektrickú energiu na úrovni stredného napätia (25 až 100 kV).

„V tom prípade ale musí byť prúd prenášaný diaľkovým káblom výrazne vyšší, než pri klasickom prenose veľmi vysokým napätím. Ak chceme nahradiť prenos pri 500 kV prenosom pri 50 kV, transportná kapacita kábla sa musí zvýšiť desaťnásobne, teda napríklad z 2 000 A na 20 000 A. To sa nedá dosiahnuť pomocou štandardnej káblovej technológie XLPE, preto projekt SCARLET zavádza supravodivé káble s využitím tzv. vysokoteplotných supravodičov, chladených kvapalným dusíkom. Kábel obsahuje 80 páskových vodičov, širokých 3 milimetre,“ vysvetľuje Fedor Gömöry z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i.  

Spolu s kolegami hľadá vedec také usporiadanie, v ktorom by sa čo možno najlepšie vyhli ohrevu vodičov magnetickým poľom, ktoré prenášaný prúd vytvára.

„V roku 2023 sme vypracovali výpočtový program, s pomocou ktorého vieme takýto ohrev predpovedať. Výsledky nášho modelovania prispejú do rozhodovania o konečnej podobe kábla, ktorý bude potom zadaný do výroby a v záverečnej fáze projektu otestovaný,“ dodal Fedor Gömöry.

 

Spracovala: Monika Tináková

Foto: Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.