Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Dorota Pospíšilová si preberá Pamätnú medailu SAV z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka. Foto: Martin Bystriansky

SAV vyznamenala šľachtiteľku viniča Dorotu Pospíšilovú

23. 11. 2023 | videné 152-krát

Slovenská akadémia vied (SAV) ocenila najvýznamnejšiu, najúspešnejšiu a medzinárodne uznávanú slovenskú šľachtiteľku viniča Dorotu Pospíšilovú. Autorka viac ako dvadsiatich nových odrôd, ale aj odbornej a vedeckej literatúry si dnes z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka prevzala pamätnú medailu SAV vytvorenú pri príležitosti 70. výročia založenia akadémie.

„Dorota Pospíšilová svojím nasadením, intelektom a nesmiernou húževnatosťou prevýšila svojich súputníkov a prispela k tomu, že dnes sa o ´nových´ slovenských vínach hovorí – a oceňujú ich – aj v tradičnej európskej vinárskej komunite,“ uviedol v laudáciu prof. Pavol Šajgalík.

Medzi najznámejšie vína Doroty Pospíšilovej patria Devín, Dunaj, Hron, Rudava či Váh. „S inštinktom skvelej výskumníčky vypátrala v genetickej výbave viniča nositeľov najvzácnejších chuťových a aromatických vlastností a vytvorila odrody poskytujúce neopakovateľné spektrum nových chutí,“ vyzdvihol v príhovore predseda akadémie a zdôraznil, že aj jej zásluhou dosiahlo Slovensko významný pokrok vo vinohradníctve a vinárstve.

Ako ďalej Pavol Šajgalík spomenul, Dorota Pospíšilová je nielen špičkovou vedkyňou, ale aj plodnou autorkou. Jej posledná publikácia Lesný vinič vydaná vo Vydavateľstve SAV Veda, je výsledkom európskeho projektu, v rámci ktorého hľadala a objavila cenné náleziská viniča lesného zapísaného v Červenej knihe ohrozených druhov rastlín.

Udelenie pamätnej medaily SAV a uznanie vedeckej komunity Dorotu Pospíšilovú veľmi dojalo. „Som akadémii nesmierne vďačná, že jej vedci zaregistrovali moju prácu, ktorej som venovala celý život tak, aby mala zmysel. Zrejme sa mi to aj podarilo. Tú vďaku mám hlboko v srdci. Nikdy som nebola zamestnaná v akadémii, napriek tomu si ma vedci všimli a prizvali medzi seba,“ uviedla v ďakovnej reči uznávaná odborníčka.

Dorota Pospíšilová je nositeľkou mnohých významných štátnych vyznamenaní aj ocenení vinárskej komunity. Taktiež je odbornou garantkou podujatia Víno SAV, súťaže, ktorá pravidelne spája vedcov a enológov s cieľom vybrať najlepšie zo slovenských vín vyrobených zo slovenského hrozna.

Toto podujatie udeľuje aj  Cenu SAV za inovatívnosť, ktorú v tomto ročníku získalo víno Devín 2018 z vinárstva Karpatská perla zo Šenkvíc. Šampiónom bielych vín sa stal Tramín červený 2022 z Navara Vinárstvo, s. r. o., Veľký Biel.  Celkovým šampiónom súťaže sa stalo víno Neronet 2018 z Michal Sadloň – vinárstvo, Limbach.