Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ján Baláž

Európska vesmírna agentúra ESA ocenila vedca SAV

23. 10. 2023 | videné 249-krát

Európska vesmírna agentúra (ESA) ocenila Jána Baláža z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., (ÚEF SAV, v. v. i.) za jeho výnimočný príspevok k misii JUICE. Sonda JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) v hodnote 1,6 miliardy eur odštartovala 14. apríla 2023 z kozmodrómu Kourou na osemročnú púť k Jupiteru. Počas blízkych preletov bude podrobne skúmať jeho mesiace Európa, Ganymedes a Kallisto. V závere misie sa sonda zachytí na orbite okolo mesiaca Ganymedes, čím sa prvýkrát v histórii dielo vytvorené človekom stane obežnicou mesiaca inej planéty.

Sonda JUICE na palube nesie 11 špičkových vedeckých aparatúr, medzi nimi aj prístrojový komplex PEP (Particle Environment Package), ku konštrukcii ktorého významne prispel tím pod vedením Jána Baláža. Prístroj bude študovať časticové prostredie Jupitera, s ktorým „galileovské“ mesiace efektívne interagujú, keďže sa nachádzajú vnútri intenzívnych radiačných Van Allenových pásov tejto obrej planéty. Interakcie Ganymeda sú ešte komplexnejšie, keďže tento mesiac má aj vlastné magnetické pole.

Súčasťou vedeckého komplexu PEP je aj antikoincidenčný detektor ACM, vyvinutý a skonštruovaný v košickom ÚEF SAV, v. v. i. Jeho úlohou je registrovať prenikanie častíc vysokých energií cez tieniaci plášť aparatúry PEP do jej detekčného systému. Takéto častice nie je možné dostatočne odtieniť pre hmotnostné a geometrické limity.

„Bez detektora ACM by senzor PEP-JDC nevedel spoľahlivo odlíšiť plazmové častice nízkych energií od rušivých efektov prenikavých častíc vysokých energií,“ vysvetľuje Ján Baláž, ktorého ocenenie agentúry ESA veľmi potešilo.

„Toto ocenenie si nesmierne vážim. Vlastne ma aj prekvapili, že mi certifikát dali už teraz, keďže sondu JUICE od jej cieľa ešte delí osem rokov medziplanetárneho letu a kumulatívna vzdialenosť 6 miliárd kilometrov. Podobný certifikát som totiž dostal v minulosti za príspevok k misii Rosetta až po desiatich rokoch letu a dosiahnutí jej cieľa – kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko,“ uviedol konštruktér detektora ACM.

Na webových stránkach ESA je dostupný detailný 3D model sondy JUICE a prostredníctvom stránky Kde je JUICE teraz? možno sledovať nielen jej momentálnu polohu, ale aj virtuálne odsimulovať celý jej let slnečnou sústavou od štartu 14. apríla 2023 až po dosiahnutie Jupitera 18. júla 2031.

 

Foto: ESA a archív ÚEF SAV, v. v. i.