Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Astronomický ústav SAV, v. v. i. v Tatranskej Lomnici oslavuje 80. výročie svojho založenia

Astronomické observatóriá SAV vo Vysokých Tatrách otvárajú dvere širokej verejnosti

6. 7. 2023 | zhliadnuté 106-krát

Astronomický ústav SAV, v. v. i. v Tatranskej Lomnici (AsÚ SAV, v. v. i.) oslavuje 80. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti a tiež pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied otvára svoje vysokohorské observatóriá širokej verejnosti. Jedinečná možnosť navštíviť tieto unikátne výskumné pracoviská bude 15. júla a 19. augusta 2023.

AsÚ SAV, v. v. i. pozýva fanúšikov a fanúšičky astronómie na dni otvorených dverí, ktoré organizuje počas prázdnin v observatóriách na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte. Nadšenci vesmíru budú mať počas dvoch letných sobôt príležitosť spoznať prácu astronómov, nahliadnuť do priestorov, v ktorých realizujú svoje merania a pozorovania a pozrieť si teleskopy a prístrojové vybavenie observatórií.

„Na Skalnatom plese návštevníkom ukážeme aj 1,3-metrový zrkadlový ďalekohľad, najväčší na Slovensku. Na Lomnickom štíte sa zoznámia s prístrojmi svetovej úrovne určenými na pozorovanie slnečnej koróny,“ približuje Ján Svoreň z AsÚ SAV, v. v. i.

V observatóriu na Skalnatom Plese budú vstupy o každej celej a každej polhodine a to v čase od 10.00 do 16.00 hod. Na Lomnickom štíte budú pracovníci AsÚ SAV, v. v. i. vykonávať prehliadky priebežne počas doby premávania lanovej dráhy. Vstup do observatórií je voľný.

Foto: AsÚ SAV, v. v. i.