Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ceremoniál uvádzania nových akademikov, 
za mikrofónom generálny sekretár IAA, Jean Michel Contant

Slovensko má nového riadneho člena Medzinárodnej astronautickej akadémie

28. 9. 2022 | videné 176-krát

Vesmírny konštruktér Ján Baláž z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. sa stal riadnym členom Medzinárodnej astronautickej akadémie (IAA - International Academy of Astronautics). IAA združuje popredných svetových odborníkov v základnom výskume, kozmickom inžinierstve, kozmickej biomedicíne a spoločenských vedách. Členmi IAA boli známi priekopníci kozmonautiky Theodore von Kármán, Jurij Gagarin či Neil Armstrong. V súčasnosti medzi nich patria ďalšie svetovo známe osobnosti astronautiky či vesmírneho inžinierstva ako Buzz Aldrin alebo Elon Musk. Aj tento významný úspech potvrdzuje skutočnosť, že Slovensko patrí medzi svetovú špičku v oblasti kozmického výskumu.

K úspešnej voľbe Jána Baláža za člena IAA napomohli jeho zásadné príspevky k sedemnástim vedeckým misiám viacerých vesmírnych agentúr. Medzi najvýznamnejšie patrí misia ESA Rosetta, ktorá uskutočnila historicky prvé pristátie na kométe a misia ESA BepiColombo, ktorá v súčasnosti letí k Merkúru a už zaznamenala prvé vedecké úspechy pri blízkych preletoch okolo Venuše aj samotného Merkúru. V súčasnosti na štart čaká misia ESA JUICE k Jupiterovým mesiacom Európa, Ganymedes a Kallisto. 

„Zvolenie za člena IAA si veľmi vážim, je to jedno z najvyšších ocenení v oblasti vesmírnej vedy a astronautiky," zdôrazňuje Ján Baláž.

Riadnemu členstvu v IAA predchádza uvedenie kandidáta medzi členov-korešpondentov. Ján Baláž tento status získal v roku 2019. „Štandardnou nutnou podmienkou voľby sú nominácie od troch riadnych členov akadémie z troch rôznych krajín. Ich medzinárodná autorita tiež zohráva dôležitú rolu pre úspech voľby," vysvetľuje astronautický akademik. Významnými navrhovateľmi Jána Baláža boli akademici Dr. Ladislav Macho (bývalý predseda SAV) zo Slovenska, prof. Susan McKenna-Lawlor z Írska a prof. Stas Barabash zo Švédska.

Ján Baláž sa stal členom Sekcie inžinierskych vedných disciplín (Engineering sciences) a Komisie pre kozmické technológie (Space technology).  „Spoločne s kolegami z komisie sa budeme podieľať na príprave pracovných materiálov a odporúčaní v oblasti kozmických technológií," dodáva vedec. 

Ceremónia uvedenia nových astronautických akademikov sa uskutočnila 17. septembra 2022 na slávnostnom galavečere pri príležitosti Svetového astronautického kongresu IAC 2022 (International Astronautical Congress) v sídle IAA v Paríži. V rámci kongresu sa uskutočnil akademický deň, na ktorom bolo Slovensko predstavené svetovej astronautickej komunite ako nastávajúci asociovaný člen Európskej kozmickej agentúry ESA. Predstavenie Slovenska  množstvu pozvaných zahraničných hostí z oblasti astronautiky zabezpečovala Slovenská vesmírna kancelária pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v súčinnosti s agentúrou SARIO a veľvyslanectvom SR vo Francúzsku.

Medzinárodnú astronautickú akadémiu založil v Štokholme v roku 1960 významný astronautický priekopník Theodore von Kármán. Za svoje ciele si kladie zabezpečovať vysoký štandard a uznanie úspechu svojich členov, skúmať a viesť diskusiu o aktuálnych problémoch vo vesmírnom výskume a technológiách a v spolupráci s národnými vedeckými a inžinierskymi inštitúciami poskytovať usmernenia pri mierovom využití a výskume vesmíru. V súčasnosti má 1 200 členov v 65 krajinách. Hlavným princípom IAA je široký internacionalizmus, úzka spolupráca s národnými akadémiami s cieľom rozvíjať pokrok, ktorý presahuje národné hranice, kultúry a inštitúcie.

 

Zdroj fotografií: IAA a Slovenská vesmírna kancelária