Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Nízkoenergetický generátor magnetického poľa so štrbinou ako experimentálnym priestorom. Foto: Michal Rajňák

Nový generátor magnetického poľa uľahčí meranie vlastností progresívnych materiálov

17. 2. 2022 | videné 393-krát

Slovenskí vedci vytvorili nové energeticky nenáročné zariadenie, ktoré dokáže generovať homogénne magnetické pole s vynikajúcimi vlastnosťami. Vďaka prístroju bude možné merať napríklad vplyv magnetického poľa na živé organizmy. Využitie nájde aj pri experimentoch alebo priemyselnom testovaní nových materiálov.

Tím vedcov pod vedením Michala Rajňáka z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., v Košiciach a Bystríka Dolníka z Technickej univerzity v Košiciach prišiel s novým typom konštrukčne jednoduchého, spoľahlivého a energeticky nenáročného zariadenia na meranie magneto-dielektrických vlastností tenkých vrstiev rôznych progresívnych materiálov.

Pri testovaní dielektrickej odozvy kvapalín a materiálov v externých magnetických poliach vývojári často zápasia s viacerými obmedzeniami. „Súčasné spôsoby merania týchto vlastností vyžadujú výkonný prúdový zdroj a robustné riešenia. S tým súvisí energetická náročnosť generovania magnetického poľa doterajšími metódami a obmedzené možnosti zmeny intenzity magnetického poľa pri používaní permanentných magnetov. Na testovanie tenkých nevodivých kvapalných alebo tuhých vrstiev takéto riešenia nie je výhodné používať, “ vysvetlil Michal Rajňák z ÚEF SAV, v. v. i.

Nový generátor magnetického poľa z dielne košických výskumníkov sa vyznačuje kompaktným tvarom, vďaka ktorému bude môcť fungovať aj v špecializovaných laboratóriách, špeciálnej atmosfére či pri nízkych teplotách až do 4 Kelvinov (–269,15 °C).

„Naše zariadenie dokáže pracovať s výrazne menším objemom testovanej kvapaliny alebo materiálu a magnetické pole, ktoré generuje, je homogénne. Vďaka tomu v mieste merania dosahuje vynikajúce parametre. Okrem toho prístroj dokáže meniť aj intenzitu a vlastnosti magnetického poľa. Dokáže generovať aj magnetické pole s ultranízkym alebo nízkym kmitočtom, vďaka čomu nájde využitie aj pri skúmaní biologických materiálov,“ dodáva Bystrík Dolník z FEI TUKE.