Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Októbrová vedecká kaviareň

8. 10. 2019 | zhliadnuté 532-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva všetkých do októbrovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o tom, či je depresia vážnym ochorením duše a tela alebo je len dôsledkom nášho životného štýlu. Odborníci totiž varujú, že do roku 2030 bude vo svete najčastejším a najrozšírenejším ochorením spomedzi všetkých psychických porúch. O depresii ako o epidémii 21. storočia sa bude hovoriť z pohľadu klinického psychológa a psychiatra, z pohľadu výskumu aj klinickej praxe.

Vo štvrtok 17. 10. 2019 o 17.00 hod. budú hosťami dvaja uznávaní vedci a odborníci, doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., klinický psychológ z Katedry psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., CSc., psychiater, prednosta Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke.

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.