Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Septembrová vedecká kaviareň

12. 9. 2018 | zhliadnuté 510-krát

Centrum vedecko-technických informácií pozýva do septembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o súčasnom stave dôchodkového systému na Slovensku. Bude sa analyzovať z hľadiska demografických prognóz, očakávanej výšky dôchodkov a spravodlivosti. Aké sú jeho problémy a čo by sa malo zmeniť, aby bol spravodlivý, udržateľný a poskytoval adekvátne dôchodky?

Vo štvrtok 27. 9. 2018 o 17.00 hod. bude hosťom matematik a uznávaný odborník na finančnú matematiku doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, informatiky a fyziky UK v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje aplikáciám finančnej matematiky v riadení portfólia a v dôchodkových systémoch.

Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Viac informácií sa dozviete na: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/2164001567218097/


Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018 - www.nocvyskumnikov.sk

 

Vstup na podujatie je voľný.