Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Januárová vedecká kaviareň

17. 1. 2018 | zhliadnuté 631-krát

Centrum vedecko-technických informácií pozýva do januárovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o organickom odpade a možnostiach jeho optimálneho zhodnocovania tak, aby sme z toho profitovali.

Vo štvrtok 25. 1. 2018 o 17.00 hod. bude hosťom kaviarne vedec, strojár - konštruktér a uznávaný odborník v oblasti výskumu a vývoja progresívnych technológií zhodnocovania odpadu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte sa profesionálne venuje najmä výskumu a vývoju konštrukčných časti a uzlov strojov a technologických liniek určených na zhodnocovanie odpadov.

Podujatie na tému Odpad ako zisk sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Viac informácií sa dozviete na:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/2123267994623503/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1516013232857504