Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Workshop - Drug repurposing for rare disease – part 3

29. 10. 2021 | videné 434-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o otvorení registrácie na sériu workshopow organizovaných našimi partmnermi v konzorciu European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD). Séria je venovaná téme "Drug repurposing for rare disease".

V poradí už tretie podujatie s názvom “Getting a repurposed drug the to the patient – regulatory processes, reimbursement and prescription scenarios for repurposed drugs”, na ktoré sa teraz môžete registrovať, sa bude konať 4. novembra a viac informácií o ňom sa dozviete na stránke: https://www.ejprarediseases.org/event/drug-repurposing-for-rare-disease-workshop-series-part-3/