Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výsledky 2. spoločnej výzvy programu V4-Japan JRP

29. 10. 2021 | videné 430-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o výsledkoch 2. spoločnej výzvy programu V4-Japan Joint Research Program na tému "Advanced Materials".

Výzva bola vyhlásená v spolupráci s partnerskými organizáciami Japan Science and Technology Agency (JST), Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (MEYS), National Research, Development, and Innovation Office of Hungary (NKFIH), National Centre for Research and Development of Poland (NCBR) a International Visegrad Fund. Na základe výsledkov medzinárodného odborného hodnotenia sa tieto organizácie rozhodli spoločne financovať 5 výskumných projektov z celkového počtu 42 posudzovaných návrhov:

 

  1. Black metals decorated with surface receptors as high–potentiality materials for gas sensing (BLACKSENS)
  2. Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in Extreme Environments (MagMAX)
  3. Band–gap engineering in unconventional semiconductors (BGapEng)
  4. Perovskites Quantum Dots based Broadband Detectors (PeDET)
  5. Atomic design of carbon–based materials for new normal society (AtomDeC)

 

Bližšie informácie o podporených projektoch možno nájsť na stránke našich partnerov a v prílohe.