Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Možnosť zapojenia do programu INNOGLOBO (Poľsko)

26. 8. 2021 | videné 228-krát

Poľské národné centrum vedy a výskumu, najväčšia poľská agentúra podporujúca vývoj inovácií – spustila nábor žiadostí v 1. kole medzinárodného programu #INNOGLOBO.

Finančnú podporu môžu získať poľské subjekty, ktoré plánujú realizovať výskumno-vývojové projekty s účasťou zahraničných partnerov vrátane Slovenska.

Pre 1. kolo je alokovaných až 10 miliónov PLN (cca 2,5 milióna €)!

Termín na podávanie žiadostí je do 30. novembra 2021.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v priložených dokumentoch, ktoré sme dostali od Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave a prostredníctvom odkazu:

https://www.gov.pl/web/ncbr­en/innoglobo--the-new-ncbr-funding-programme-concentrated-on-global-rd-ideas

Mgr. František Fundárek, CSc.

OMS Ú SAV