Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Visegrad–Taiwan Scholarships

4. 8. 2021 | videné 485-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o otvorení mobilitnej výzvy Visegrad-Taiwan Scholarships určenej na podporu študujných/výskumných pobytov doktorandov a postdoktorandov z krajín V4 na Taiwane. Výzva je spoluorganizovaná Medzinárodným vyšehradským fondom a Ministry of Science and Technology, Taiwan.

 

Základné podmienky

Trvanie: 1 - 10 mesiacov

Vedná oblasť: a) Nanotechnology, b) Electro-technical industry, c) Biotechnology, d) Information technology, e) Public health, f) Social sciences and humanities, or g) Other

Výška podpory: 1000 € /mesiac + 1000 € cestovné

Deadline na podávanie prihlášok: 30. 9. 2021, 12:00 CET

 

Všetky informácie a aplikačné dokumenty nájdete na stránke: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/?c=about