Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Rostlinné viry a viroidy (AVex 2/2021)

3. 8. 2021 | videné 402-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce dáva do pozornosti špeciálne číslo AVex, expertného stanoviska AV ČR na tému

 

"Rostlinné viry a viroidy"

 


AVex je nezávislé expertné stanovisko, ktoré Akadémia vied Českej republiky pripravuje pre orgány štátu a jeho predstaviteľov ako odborný podklad vo veciach verejných záležitostí. Odborným garantom je príslušné pracovisko (verejná výskumná inštitúcia) Akadémie vied ČR.

AVex č. 2/2021 prináša informácie o vzniku vírusových a viroidových epidémií u rastlín a o možnostiach, ako ich liečiť alebo im predchádzať. Vysvetľuje tiež vplyv klimatickej zmeny a načŕta biotechnologický potenciál rastlinných vírusov, napríklad pre použitie v medicíne, priemysle alebo výskume. Vírusové choroby a viroidy pôsobia na celom svete každoročné straty na kvalite a výnose poľnohospodárskej produkcie vo výške 30 mld. USD. U niektorých plodíd sú tieto straty až katastrofálne. Hlavnou príčinou vzniku epidémií je medzinárodný obchod, pretože plodinz, osivá i sadba sú transportované vo veľkých objemoch naprieč aj medzi kontinentami. Šíria sa tak vírusy a viroidy, agresívnejšie varianty znýmych vírusov aj hmyz, ktorý ich prenáša, a ktorý sa adptuje v nových oblastiach v dôsledku klimatickej zmeny.