Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

M-ERA.NET Cofund Call 2021 Pre-Announcement

4. 3. 2021 | zhliadnuté 68-krát

M-ERA.NET - ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies,

supporting the European Green deal

 

M-ERA.NET  Cofund Call 2021 Pre-Announcement

 

Konzorcium partnerov združených v programe M-ERA.NET 3 plánuje v marci 2021 vyhlásiť spoločnú výzvu M-ERA.NET  Cofund Call 2021. Výzva bude zameraná na materiálový výskum, inovácie pre nízkouhlíkové technológie v oblasti energetiky a podporu materiálového výskumu pre budúce technológie v oblasti výroby batérií.  

 

Uznesením č. 537 vyčlenilo Predsedníctvo SAV pre pripravovanú výzvu rozpočet 360 tis. € na podporu max. 3 projektov na obdobie 36 mesiacov/projekt, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 tis./projekt.

 

Bližšie informácie o pripravovanej výzve sú dostupné na stránke:
https://www.m-era.net/news/m-era-net-call-2021-to-be-launched-mid-march

 

 

Kontaktná osoba OMS: Martin Novák, tel: 02/ 57510119, mnovak@up.upsav.sk