Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

EPCA – The excellent paper in cardiovascular research award

Vložil(a): J. Barančík, 16.1.2019, videné 186-krát

Konzorcium partnerov združených v programe „ERA-Net on Cardiovascular Diseases – ERA-CVD "

v y h l a s u j e

druhú spoločnú výzvu na predkladanie vedeckej publikácie mladých výskumníkov v oblasti kardiovaskulárneho výskumu:

„Excellent Paper in Cardiovascular research Award (EPCA)“

Partnerské krajiny ERA-CVD vyhlasujú už druhýkrát výzvu na ocenenie Excellent Paper in Cardiovascular research Award (EPCA), aby uznali najvýznamnejšie vedecké publikácie mladých výskumníkov v oblasti kardiovaskulárneho výskumu. Podmienkou účasti je, aby žiadateľ bol prvým autorom kandidátskych publikácií zverejnených v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 z partnerských krajín CVD .

Termín na predkladanie návrhov je do 1. marca 2019

Ocenenie získa najlepší návrh. Víťaz bude pozvaný ako mimoriadny hosť ERA-CVD Young Investigator guest to the ESC Congress 2019, 31. augusta - 04 septembra 2019 v Paríži, kde sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien. Cestovné náklady a ubytovanie počas kongresu budú pokryté ERA-CVD.

Podrobné informácie o výzve, ako aj príslušné dokumenty sú dostupné na internetovej stránke: https://www.era-cvd.eu/365.php

Bližšie informácie Vám poskytne manažér projektu: Ing. Katarína Bibová

Kontakt: mail: bibova@up.upsav.sk  , tel. +421 2 57 51 01 36

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

Koordinátor programu „ERA-CVD“ pre SAV

 

Príloha

era-cvd_logo.gif
Príloha

flag_yellow_80.png