Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Vyhlásenie výzvy a predkladanie projektov pre rok 2006

7. 2. 2006 | zhliadnuté 1701-krát
V dňoch 2.-3. februára 2006 sa v Bratislave uskutočnilo druhé stretnutie Spoločného výboru pre slovensko-flámsku spoluprácu

v rámci realizácie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámskeho spoločenstva podpísanej v Bratislave 30. mája 2002. Obe strany sa dohodli na Programe spolupráce na obdobie rokov 2006 – 2007. Na základe uvedeného Programu potvrdili ochotu pokračovať v roku 2006-2008 tiež v spolupráci prostredníctvom projektov v rámci flámskeho programu spolupráce so strednou a východnou Európou.
Pre rok 2006 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov a návrhy projektov môžu byť predložené
do 24. marca 2006.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke:

http://www.vlada.gov.sk/phare/dokumenty/vyhlasenie_vyzvy.rtf
http://www.vlada.gov.sk/phare/bilateralna_spolupraca_fla.html

resp. Mgr. Andrea Urbanová ( 52 49 27 51 -9, kl. 138 )