Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Ponuka postdoktorandských pobytov v Japonsku 2006/2007

3. 2. 2006 | videné 1873-krát
Japan Society for the Promotion of Science ponúka jedno voľné miesto

pre jedno až dvojročné postdoktorandské stážové pobyty pre vedeckých pracovníkov, ktorí ukončili doktorandské štúdium nie viac ako pred 6 rokmi (k 2.4.2006).

Stážové pobyty sú zamerané na humanitné, prírodné a spoločenské vedy. JSPS hradí pobytové náklady (spiatočnú letenku, mesačné vreckové vo výške 392,000 yenov, vzniknuté výdavky vo výške 200,000 yenov, ročné vnútroštátne cestovné vo výške 58,500 yenov, cestovné poistenie).
Podmienkou úspešnosti návrhu je pozvanie od japonského hostiteľa, ktorému predchádza dlhodobá spolupráca. Paralelnú prihlášku na JSPS podáva japonský hostiteľ.

Termíny podania prihlášok na Odbor medzinárodnej spolupráce
Ú SAV:

pre stážové pobyty so začiatkom od 1.9.2006 do 30.11.2006 je 30.4.2006
Odbor medzinárodnej spolupráce SAV zašle vybrané prihlášky na JSPS.

Bližšie informácie možno nájsť na: www.jsps.go.jp

Prihlášky, zoznam hostiteľských inštitúcií a podrobné informácie sú k dispozícii na Odbore medzinárodnej spolupráce SAV u Mgr. Opatovskej.
(tel.: 02/5249 2751-9, kl. 208, mail:opatovska@up.upsav.sk)