Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Research Fellowship Program in Japan

31. 1. 2006 | videné 1684-krát
THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION inviting non-Japanese Researchers to Japan under MIF Research Fellowship Program 2007

Štipendiá sú určené pre odborníkov z oblasti prírodnych vied, technických vied a medicíny na obdobie od apríla 2007 do marca 2008 (od 3 do 6 mesiacov). Ponuka je určená pre uchádzačov, ktorí v čase podania prihlášky nedosiahli vek 40 rokov. Podmienkou je titul PhD. alebo aspoň dva roky praxe vo výskume po ukončení VŠ a plynulá znalosť anglictiny resp. japončiny.

K prihláške je potrebné priložiť opis výskumného projektu, zoznam publikacií, životopis, odporúčací list, kópia diplomu a pozývaci list.

Termin doručenia prihlášok je najneskôr do 31.júla 2006 na adresu:

The Matsumae International Foundation
4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku
Tokyo 167-0043 JAPAN
tel.: 03-3301-7600
fax: 03-3301-7601
e-mail: contact@matsumae-if.org

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.matsumae-if.org

☺ THE SLAVIC RESEARCH CENTER OF HOKKAIDO UNIVERSITY is pleased to announce the twenty-ninth round of the Foreign Visiting Fellowship Program for 2007-2008

Určené pre vedeckých pracovníkov z bývalého sovietskeho bloku a východoeurópskych krajín, ktorí majú záujem stráviť 10 mesiacov v Slavic Research Center v období 2007-2008 (jún až marec).

Termín doručenia prihlášky je 31.3.2006.

K prihláške je potrebné priložiť odporúčajúce listy.
Výber z prihlášok sa uskutoční v SRC v apríli až júli 2006 s prihliadnutím na vedecké plány, akademické úspechy, možná účasť v projektoch SRC, vedci s titulom PhD. budú uprednostnení.

Prihlášky je potrebné zaslať na adresu:

Head, Foreign Visiting Fellowship Program
Slavic Research Center, Hokkaido University
Kita-9, Nishi-7, Kita-ku, Sapporo 060-0809, Japan
Tel. 011-706-2388
Fax 011-706-4952
E-mail: src@slav.hokudai.ac.jp

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej adrese http://src-h.slav.hokudai.ac.jp
prípadne na Odbore medzinárodnej spolupráce Ú SAV
(Mgr. Opatovská, tel. 02/5249 2751-9, kl. 208)