Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Position Announcement(ESF)

30. 1. 2006 | videné 1785-krát
Európska nadácia pre vedu (European Science Foundation) vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu:

1) Head of LESC Unit

Všetky informácie nájdete v prílohe.
Termin podania prihlášok: do 28. februára 2006

2) Conference Organiser - ESF Research Conferences

Všetky informácie najdete na: http://www.esf.org/esf_genericpage.php? language=0&section=2&domain=0&generic
page=2469

Termín podania prihlášok: do 20. februára 2006

Bližšie informácie Vám poskytne tiež pracovníčka OMS Ú SAV:

Mgr. Iveta Hermanovská
ESF contact
Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Tel.: + 421 2 5249 2751 - 9, ext. 136
Fax: + 421 2 5249 6849
e-mail: hermanovska@up.upsav.sk