Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Summer school on Researching non-industrial agriculture

25. 1. 2006 | videné 1905-krát
Európska nadácia pre vedu ( ESF ) ponúka možnosť

zúčastniť sa na
Summer school on Researching non-industrial agriculture
v rámci programu EARTH

Termin podania prihlášok: do 15. marca 2006

Všetky informácie a prihlášky nájdete na:

http://www.esf.org/esf_article.php?language=0&article=442&domain=4&activity=1