Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Finančný mechanizmus EHP a Nórskeho kráľovstva - AKTUÁLNA VÝZVA!!!

2. 1. 2006 | videné 3040-krát
Využite novú možnosť požiadať o grant! Nestihli ste niektoré termíny?

Dňa 23.12.2005 vyhlásil Národný kontaktný bod pre finančné mechanizmy(ÚV SR)výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora v rámci prioritných oblastí finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
V rámci tohto grantového programu môžete požiadať o finančné prostriedky až vo výške 100% ( nie je potrebné kofinancovanie zo strany žiadateľa ). Máte príležitosť vybrať si niektorú z prioritných oblastí: Ochrana životného prostredia, Podpora trvalou udržateľného rozvoja, Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, Rozvoj ľudských zdrojov, Zdravie a starostlivosť o deti, Regionálna politika a cezhraničné aktivity, Výskum.

Konečný termín na predkladanie žiadostí na individuálne projekty je stanovený na 23.3. 2006.

Podrobné informácie o aktuálnej výzve si pozrite na stránke:

www.eeagrants.sk/data/files/969.doc,resp.
www.euroactivity.sk, kde sa dozviete aj o ďaľších aktuálnych výzvach.

Ing. Ján Barančík
vedúci OMS Ú SAV