Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na podávanie projektov SAV-DAAD na roky 2007-2008

22. 12. 2005 | videné 2769-krát
Finančná podpora projektov za SAV je za rovnakých podmienok ako pri medziakademických dohodách(MAD).

Upozorňujeme na termín podania nového projektu (na oboch stranách) a to do: 31.7.2006 na Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV. Začiatok poskytovania finančnej podpory pre obojstranne (na slovenskej i nemeckej strane) schválený projekt je od 1.1.2007.
Formulár pre podávanie žiadostí je naďalej platný. Pre porovnanie uvádzame adresu, z ktorej si môžete stiahnuť aktuálnu verziu (sú tam len nepatrné zmeny):
http://www.daad.de/de/download/ppp/ppp_antrag_b.pdf
Vo formulári je nutné rozviesť pracovný a finančný plán na konkrétnych pracovníkov projektu. Podmienkou úspešnosti projektu je aj účasť mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov, aktuálna medzinárodne významná téma. Projekt nesmie byť financovaný z iných zdrojov (treba uviesť).

Bližšie informácie Vám poskytne teritoriálny referent OMS:
Mgr. František Fundárek, CSc.
Telefón: 02 / 52492751 kl. 138
e-mail: fundarek@up.upsav.sk