Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina.

8. 12. 2005 | videné 3216-krát
Uvažujete o získaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov? Máte projektový zámer a radi by ste na jeho realizáciu získali finančné prostriedky?

Môžete využiť Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. V prílohe nájdete konkrétnejšie informácie o uvedenom programe. V prípade Vášho záujmu kontaktujte
sa na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo emailom.
Spoločnosť EUROactivity je zameraná na problematiku Európskej únie, predovšetkým na problematiku čerpania prostriedkov z dotačných programov EU. Okrem poskytovania služieb žiadateľom o nenávratnú finančnú pomoc z fondov EU, prípadne iných dotačných zdrojov, poskytuje služby aj samosprávam v rámci prípravy rozvojových programov a územných plánov.
Ide o certifikovanú spoločnosť, ktorá sa zaoberá, prípravou, tvorbou a spracovaním projektov pre štrukturálne fondy, vrátane tvorby rôznych analýz, poskytovaním kompletného infoservisu, administratívou po schválení projektu až po spracovanie záverečnej správy o projekte. Okrem toho poskytuje konzultačné a poradenské služby ohľadom štrukturálnych fondov a projektových zámerov a zaoberá sa i prípravou projektov aj v rámci programov, ktoré nepatria do štrukturálnych fondov.Viac informácii o aktuálnych výzvach si pozrite na stránke www.euroactivity.sk

EUROactivity ...prinášame Európu na Slovensko !
Grösslingova 23, 811 09 Bratislava
tel./fax: +421 /0/ 2 62 414 444
mobil: +421 /0/ 911 -614 444
+421 /0/ 905 - 614 444
www.euroactivity.sk euroactivity@euroactivity.sk
euroactivity@vipmedia.sk
euroactivity@chello.sk