Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Podpora pri príprave projektov do výzvy Development of new effective therapies for rare diseases v Horizon Europe

23. 12. 2021 | videné 411-krát

Európska komisia otvorila novú výzvu na podporu vývoja nových efektívnych terapií pre zriedkavé choroby s názvom “Tackling diseases (Two Stage - 2022) (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-stage)” v kontexte rámcového programu Horizon Europe.

 

Medzinárodné konzorcium European Joint Programe on Rare Diseases, ktorého členom je aj SAV, ponúka širokú škálu podporných služieb pre výskumníkov, ktorí pripravujú projektový návrh do tejto výzvy. Poskytované služby zahŕňajú:

  • Poradenstvo pre Data FAIRification
  • Clinical Studies Support Office: pomoc s návrhom a plánovaním klinických štúdií vrátane metodologickej podpory
  • Mentoring pre translačný výskum: Experti v rámci EJP RD môžu pomôcť so širokou škálou tém a poskytnúť feedback k projektovému návrhu na zvýšenie impaktu plánovaného výskumu.

 

V závislosti od Vašich potrieb môže EJP RD poskytnúť aj ďalšie relevantné služby.

Viac informácií na: https://www.ejprarediseases.org/horizon-europe-call-for-proposals-development-of-new-effective-therapies-for-rare-diseases/