Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Diskusný panel

NCC na kongrese Itapa 2021

11. 11. 2021 | videné 722-krát

V rámci kongresu Itapa 2021 zaznelo v utorok 9. novembra 2021 viacero príspevkov na tému vysokovýkonného počítania ako nástroja nevyhnutného pre rozvoj inovácií, udržanie konkurencieschopnosti našich ekonomík, ale tiež pre bezpečnosť a vedecký výskum.

Na základe pozvania slovenského Národného kompetenčného centra pre HPC v spolupráci s organizátormi kongresu Itapa vystúpil aj Gustav Kalbe, ktorý ako zástupca EuroHPC JU uchopil tému podujatia zo širšieho, európskeho hľadiska.

Následný diskusný panel, organizovaný s podporou NCC pre HPC, sa sústredil na situáciu v oblasti HPC na Slovensku. Lukáš Demovič, riaditeľ Centra spoločných činností SAV, ktoré verejnú HPC infraštruktúru na Slovensku prevádzkuje, hovoril o momentálnych možnostiach, prebiehajúcich projektoch a plánoch na významné rozšírenie výpočtových kapacít. Dôležitosť investícií a podpory v tejto oblasti zdôraznili aj ďalší rečníci. Prof. Ivan Štich, ktorý sa podieľa na aktivitách TREX CoE, ukázal možnosti modelovania 2D materiálov metódou Quantum Monte Carlo, ktorá má do budúcna veľký potenciál pre využitie prichádzajúcich exascale systémov. Prof. Mária Bieliková predstavila nový jazykový model pre slovenčinu SlovakBert vyvinutý Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií, spomenula aj problematiku energetickej náročnosti AI aplikácií a načrtla možné riešenia. Jozef Vivoda predstavil modely predpovedí počasia, ktoré realizuje a vyvíja Slovenský hydrometeorologický ústav, ich presnosť a výpočtovú náročnosť. Ďalšími účastníkmi panelu zo súkromného sektora boli Robert Cisár zo spoločnosti Tachyum a Luboš Kolář z HPE.

Všetci účastníci panelu skonštatovali, že je potrebné do HPC technológií na národnej úrovni investovať a zároveň podporovať rozvoj celého ekosystému. Zhodli sa tiež na najčastejších prekážkach pri plánovaní nákupu a nákupe superpočítačov – nekoncepčnosť v prístupe štátu, zdĺhavé a komplikované procesy verejného obstarávania. Národné kompetenčné centrum sa usiluje predovšetkým o vybudovanie podporného ekosystému a o zvýšenie adopcie HPC nástrojov a súvisiacich technológií naprieč všetkými sektormi. Bez dostupnej a výkonnej infraštruktúry je však táto úloha mimoriadne náročná.

Text: Lucia Demovičová, CSČ SAV

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV

 

Súvisiace články