Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

logo

Nová iniciatíva ESSENCE spojí domácich aj európskych odborníkov zameraných na výskum a ochranu prírody

8. 11. 2021 | videné 476-krát

Hlavnou víziou Európskej spoločnosti vedcov a odborníkov pre ochranu prírody (European Society of Scientists and Experts for Nature Conservation – ESSENCE) je spojiť vedeckú a ochranársku obec naprieč európskymi štátmi, no aj v rámci jednotlivých krajín, do jedného silného a previazaného celku. Podľa Jakuba Cíbika, národného koordinátora ESSENCE Slovakia, myšlienka založenia tejto inštitúcie vznikla už v roku 2018 na Ekofestivale v Nitre, činnosť organizácie sa však naplno rozbieha až túto jeseň, ako prvá vzniká jej slovenská sekcia.

Jej členmi sa už v prvých dňoch fungovania stali vedci popredných slovenských univerzít, SAV, ale aj viacerí zástupcovia neziskových organizácií. SAV zatiaľ zastupujú Igor Kokavec z Ústavu zoológie SAV a Iveta Škodová z Botanického ústavu CBRB SAV.

Iniciátori projektu predpokladajú, že vďaka tomuto spojeniu bude možná efektívnejšia výmena informácií o aktuálnych vedeckých výskumoch, praktických činnostiach či odborných výzvach, a to prostredníctvom spoločnej e-mailovej skupiny, portálu www.es-sence.eu alebo plánovaných medzinárodných konferencií Ochrana prírody v praxi. „Často sa stáva, že vedci nevedia, čo vlastne robia ich kolegovia z praxe a naopak; ochranári niekedy potrebujú poradiť s odbornými otázkami a vedcom zas pomáhajú oni s informáciami priamo z terénu. Takisto všetci občas hľadáme nových kolegov či partnerov do projektov, organizujeme ochranárske aktivity a zháňame pomocníkov alebo napríklad chceme vytvoriť a podporiť nejakú odbornú výzvu, napríklad teraz za reformu národných parkov,“ vysvetľuje Jakub Cíbik.

Medzi hlavné dlhodobé ciele ESSENCE patrí zastaviť úbytok biodiverzity a neekonomickú likvidáciu ekosystémových služieb, zmierňovať následky klimatickej zmeny či znižovať environmentálnu stopu ľudstva. Prvým krokom k naplneniu cieľov ESSENCE je podľa neho vybudovanie kvalitnej a širokej členskej základne. ESSENCE spúšťa svoje fungovanie ako neformálna iniciatíva. „Členom ESSENCE sa môže stať každý, kto sa venuje výskumu či praktickej ochrane prírody. Je pritom jedno, či je akademickým vedcom, zamestnancom štátnej ochrany prírody, alebo dobrovoľníkom v občianskom združení. Jediné, čo od našich členov očakávame, samozrejme, na dobrovoľnej báze a v rámci ich časových možností, je aspoň trochu aktívny prístup. To napríklad znamená zdieľať z času načas výsledky svojho vedeckého výskumu alebo práce v teréne,“ dodáva Cíbik.

Pridať k ESSENCE sa možno prostredníctvom formuláru na stránke www.es-sence.eu/sk/members/.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články