Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Stretnutie sa uskutočnilo na pôde STU

STU a SAV vytvoria spoločné vedecké tímy

28. 10. 2021 | videné 322-krát

Slovenská technická univerzita a Slovenská akadémia vied vytvoria spoločné elitné vedecké tímy. Je to súčasť postupu realizácie projektu Centra vedy, inovácií a spolupráce CEVIS. Rokovali o tom dnes zástupcovia vedenia oboch inštitúcií na čele s rektorom STU Oliverom Moravčíkom a predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom. Za SAV sa na stretnutí zúčastnil aj podpredseda SAV pre 2. OV prof. Karol Marhold a člen Predsedníctva SAV za 1. OV doktor Pavol Siman. 

Spoločný zámer vytvoriť v hlavnom meste zónu špičkovej vedy a výskumu deklarovali začiatkom roka STU, UK a SAV s perspektívou zapojenia Bratislavského samosprávneho kraja, Mesta Bratislava a ďalších potenciálnych partnerov verejného i súkromného sektora.

Potom, keď STU začiatkom októbra predstavila partnerom maketu a vizualizácie polygónu č. 2 "Science Hills" v lokalite Mlynská dolina, kde majú pracoviská STU a UK, riešili na dnešnom stretnutí na pôde STU možnosti rozvoja lokality Patrónka, v ktorej pôsobí najmä SAV, a ich prepojenie – formálne aj obsahové.

Predseda SAV Pavol Šajgalík predstavil pracoviská akadémie v tejto lokalite a prihovoril sa za funkčné prepojenie. „Dôležité je najskôr určiť, aký bude duch projektu, následne obsah a vzhľad,“ skonštatoval. Malo by ísť o zelený areál s funkčnými riešeniami, na ktorých sa bude podieľať aj FAD STU. Jednotný by mal byť aj model inštitúcií. Popri projektovaní spoločných priestorov vo vytýčených polygónoch je dôležité aj prepájanie vedeckých tímov tak, aby mali spoločne elitné parametre, zdôraznil predseda SAV.

„Funkčný a vyspelý hardvér je dôležitý, základ úspechu CEVISu však stojí na špičkových vedeckých tímoch a práve tie musíme spoločne vytvoriť tak, aby mali značku excelentnosti,“ potvrdil rektor STU Oliver Moravčík. Predstavitelia STU a SAV načrtli aj konkrétne možnosti podmienok prepájania vedeckých tímov a ich praktického fungovania.

Zámer CEVIS vychádza z potreby zlepšiť kvalitu vedeckej základne, prepojiť akademický sektor s podnikateľským, uľahčiť prístup pre malé a stredné podniky investovať do inovácií s vysokým stupňom výskumu a vývoja a podporiť výskum a vývoj na základe komerčných výstupov.

CEVIS by sa mal rozprestierať v piatich polygónoch lokalít medzi Mostom Lafranconi, Mlynskou dolinou, Patrónkou, Železnou Studienkou po Rázsochy a centrum mesta, kde sa v súčasnosti nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská troch zakladateľských inštitúcií.

Koordinátorom projektu CEVIS je Slovenská technická univerzita. Projekt centra je otvorený spolupráci s ďalšími potenciálnymi partnermi spomedzi univerzít, štátnych i samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov.

Koncept Centra vedy, inovácií a spolupráce vychádza z možností financovania z iniciatívy REACT-EÚ, Plánu obnovy a nového spôsobu implementácie v rámci programového obdobia rokov 2021-2027. 

 

Text a foto: Juraj Rybanský, STU

Súvisiace články