Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hosťom 25. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay

Vyšla 25. epizóda Vedeckého podcastu SAV

29. 10. 2021 | zhliadnuté 725-krát

Hosťom moderátorky Sone G. Lutherovej v 25. epizóde Vedeckého podcastu SAV bol riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay. Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave začínal vo Vlastivednom múzeu v Nitre. V roku 1992 prešiel do Archeologického ústavu SAV, v ktorom je od roku 2008 riaditeľom. Okrem iných viedol výskum staroslovanskej osady na Slovensku v Bajči, odkryl najväčšie pohrebisko z doby sťahovania národov na Slovensku v Tesárskych Mlyňanoch. Je autorom mnohých časopiseckých publikácií a spoluautorom a autorom knižných monografií. Získal viacero medzinárodných aj domácich ocenení, vrátane American Academy in Rome, Alexander von Humpold Foundation či Cenu SAV za popularizáciu vedy.

Matej Ruttkay mal ako dieťa viac rozmanitých predstáv, čím by chcel byť. Ako v podcaste priznáva – od prozaických požiarnikov až po „pozerať sa trošku pod zem a hľadať v nej niečo, čo by mi povedalo o minulosti“. Medzi prvými objavmi to boli skôr paleontologické nálezy – skameneliny, mušličky v rodinnej záhrade na Devínskej Kobyle, spomína na svoje začiatky archeológ a opisuje, ako sa neskôr jeho záujem preorientoval na mladšie obdobia, teda na archeológiu ako takú.

Vedec vysvetľuje aj prvok náhody v tomto vedeckom odbore. „Veľmi často je súčasťou archeológie, treba však jedným dychom dodať, že náhoda praje pripraveným. Málokedy je náhoda ´čistá´ náhoda,“ objasňuje a zároveň menuje vlastnosti, ktoré má mať dobrý archeológ. Pri jeho prvej skúmanej lokalite, hornom Požitaví, sa mu s kolegami podarilo aj vďaka jednej z týchto vlastností – cieľavedomosti – „úplne prevrátiť dovtedajšie vedomosti o tomto regióne“. Nemenej zanedbateľnou je v archeológii podľa M. Ruttkaya schopnosť prekonávať prekážky – aj v komunikácii s ľuďmi či inštitúciami.

Ako ďalej vedec vysvetľuje, jeho špecializáciou boli pôvodne sídliská, osady s deťmi (osada v Bajči aj s pohrebiskom). „Zmenu v mojom zameraní spôsobil študijný pobyt v nemeckom Mainzi, odvtedy som sa začal sústreďovať na hradiská – desať rokov sme pracovali na projekte, kde sme preskúmali mnohé slovenské hradiská a aj vďaka tejto spolupráci sme úplne zmenili chronológiu včasného stredoveku na Slovensku. To malo aj dôležité následky na interpretáciu historických nálezov,“ vysvetľuje archeológ a dodáva ďalšie dôkazy napríklad pri Veľkomoravskej ríši. „Žiaľ, tieto výskumy sa nie tak rýchlo implementujú do učebníc dejepisu,“ konštatuje.

Poslucháči sa v podcaste dozvedia aj to či boli Slovania otrokári, kde sa nachádza najbohatšie archeologické nálezisko v (prinajmenšom) strednej Európe, ako archeológovia vnímajú fenomén hľadačov pokladov a ako sa najnovšie archeologické poznatky dostávajú do učebníc dejepisu. 

Matej Ruttkay spomenie aj to, čo ich v ústave trápi. „Máme problémy s doktorandmi. Mladá generácia akoby nemala záujem o štúdium archeológie. No možno je to aj dobre, prijímame tak viac zahraničných študentov – máme mladých adeptov z Maďarska, Rakúska či Ruska. Niektorí sa u nás udržia, čím sa nám darí náš výskum aj internacionalizovať. Domácich mladých ľudí, ktorí chcú robiť vyslovene vo vede, je veľmi málo,“ zmieňuje sa o probléme s mladými slovenskými vedcami riaditeľ Archeologického ústavu SAV. 

Vedec v podcaste hovorí aj o obrovskom technickom pokroku archeológii, ktorého je veľkým nadšencom. „Archeologický výskum sa veľmi zmenil. Pri pobyte v Ríme a Siene som po prvýkrát reálne videl, čo všetko sa dá so skenermi robiť,“ vysvetľuje Matej Ruttkay a opisuje, aké neuveriteľné veci z hlbokej minulosti už vedia vedci zistiť.

Matej Ruttkay vyzdvihol aj veľmi významný výskum, na ktorom sa podieľajú slovenskí archeológovia v Kuvajte či spoluprácu v Sudáne, neopomenul ani podiel na rekonštrukcii Bratislavského hradu. Ako nezabudne v závere dodať, stále má však výzvy, ktoré naňho čakajú a ktoré by si rád splnil. 

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor s Matejom Ruttkayom si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články