Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Vývoj technológií a architektúr počítačov – od sériových jednoprocesorových po súčasné superpočítače

28. 10. 2021 | videné 723-krát

Vo Výpočtovom stredisku CSČ SAV sa 26. októbra uskutočnila už tretia prednáška zo série Superpočítanie vo vede. Doc. Ing. Martin Šperka, PhD., ktorý je zároveň aj vedúcim Múzea počítačov, ukázal, ako sa vyvíjali počítače a ich architektúra, ako napredoval vývoj jednotlivých modulov CPU, GPU a operačnej pamäte.

Ako na prednáške odznelo, výkon počítačov sa zvyšoval vďaka novým technológiám a inováciám v oblasti výroby polovodičových zariadení, čo umožnilo každé dva roky približne zdvojnásobiť počet komponentov na jeden integrovaný obvod – tento trend popisuje tzv. Moorov zákon. „Tu však sa už v súčasnosti blížime k fyzikálnym limitom,“ spresnil M. Šperka.

Ďalšie urýchlenie výpočtov sa dá dosiahnuť použitím paralelizmu, čo dnešné architektúry superpočítačov, vrátane vysokorýchlostných sietí, bežne umožňujú. Doc. Šperka účastníkov previedol aj krátkou históriou od prvých paralelných vektorových počítačov a prvého superpočítača Cray-1 až po dnešné superpočítače.

Popularizačno-vzdelávacie prednášky sú spoločnou aktivitou Múzea počítačov CSČ SAV a Národného kompetenčného centra (NCC) pre vysokovýkonné počítanie. NCC ako primárny kontaktný bod pre HPC na Slovensku zastrešuje okrem iného aj vzdelávacie a propagačné aktivity v tejto oblasti.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na facebookovom profile a na YouTube Centra spoločných činností SAV a už teraz sa môžete zaregistrovať na naše ďalšie prednášky. Harmonogram prednášok:

Viac informácií o prednáškach

Registrácia

Spracovala: Halyna Hyryavets, CSČ SAV

Foto: Michal Kadúc a Pavol Novák, CSČ SAV

Súvisiace články